Om Oss

Skrattande Paddan är teatergruppen Klantarnas produktionsförening
som driver Log-Teatern i Bussevik tillsammans med Ulla Svensson.

Skrattande Paddan producerar samtliga av teatergruppen Klantarnas produktioner.
För mer information om Klantarna, besök klantarna.se
För bokning av Klantarna, kontakta oss.

Skrattande Paddan hyr även ut utrustning för det stora eller
lilla evenemanget i form av scenutrustning och evenemangstält.
För mer information om uthyrning, se Uthyrning


 
http://www.freecsstemplates.org